Nuuts

Krismiddig 2016 op zóndig 11 december óm 14.30 oere

Oze traditionele Krismiddig zal dit jaor plaatsjvènje op zóndig 11 december en waal in de Basiliek oppe Awwe Mert.

Ein grote versjeienheid aan artiste is bereid gevónje óm uch alvas in de sjuste Krissjtömming te brènge. ’t Belaof weier ein aaneinsjakeling te waere van zank, meziek, proza en poëzie wobie de neudige humor zeker ouch neit zal óntbraeke.

Op ’t program sjtaon ó.a. Krismes in Frieslandj, ’t Jeugdorkes van de Meziekvereiniging Vriendenkring oet Lömmerich ó.l.v. Roel Nijsten, Lizette Colaris, Zankgróp Alegría, presentatie euver krissjtelkes en Krismes door de jaore haer en geer zult kènne zeen en heure wie mam reageiert op de oetneudiginge van häör kènjer óm Krismes bie hun door te brènge.

’t Belaof eine sjone middig te waere en wie geer van ós gewènd zeet zal de ganse middig in ’t dialek zeen. De aanwezige die ’t eesjte kómme kènne keize oet de bèste plaatsje. Aanvank is óm 14.30 oere.

 

Krisdictee 2016 zal plaatsvènje op daensdig 13 december óm 19.30 oere in ’t Mariapark.

’t Mariapark äöpent de deure óm 19.00 oere. Dan kènt geer uch alvas ein sjoon plaetsje oetzuike en de nerve get laote zakke.

Sjus wie anger jaore óntvank geer ein ‘sjpiekbreifke‘ mit de sjpellingregels. Dees sjpelling is in 2003 vasgelag en gepubliceiert in de nota ‘Spelling 2003 voor de Limburgse dialecten’; aangenómme door de Raod veur ’t Limburgs en bevestigd door ’t Houfbesjtuur van Veldeke Limburg.

dicteeHienao gaot geer aan de sjlaag mit ’t dictee. Dit zal eine keer gans veurgelaeze waere en daonao zin veur zin. Eigelik sjus wie vruiger op sjool. Ouch dit jaor zeen veer blie dat veer Fieny Moerskofski-Cals en Fernao Schmeits bereid höbbe gevónje óm ’t dictee veur te drage.

Nao aafloup mót geer ’t dictee zelf naokieke. Nemes angesj es uchzelf kump eure score te weite en ’t is aan uchzelf of geer deze aan de anger aanwezige kènbaar maak. ’t Geit dan ouch neit óm ’t wènne van ’t dictee mer óm ’t mitdoon!

Degein mit de wenigste foute maag zich ein jaor lank wènnaar nuime van ’t Zittesj Krisdictee en krig es pries de gegraveierde ‘Krisdictee 2016-pen’!!

 

Sjeurkalender 2017

Hermans 02.2-158_oetroupe
Teikening van Jan Hermans

Op 24 september is ’t eesjte eksemplaar van de  Sjeurkalender 2017 aangebaoë aan d’n heer Maurice Hermans. In de kalender zeen teikeninge van Jan Hermans opgenómme, eine brouwer van Teun, en de nónk van Maurice!! Hae teikende in dezelfde sjtiel wie ziene beruimde brouwer en hae haet väöl Zittesje sjpraekweurd en gezèkdes aan ’t papier toevertroed. I.s.m. ’t archief van De Domeinen mage veer dees teikeninge gebroeke. Ein uniek verzamel-eksemplaar!

De kalender is te koup bij Boukhanjel Krings, Primera, Bruna en bie Vakwerk oppe Pötsjtraot. De köste veur eine kalender bedrage 15 euro per sjtök mer wach neit te lang went de oplaag is beperk!

Ein bezunjer kado veur de Krismes!