Jaorprogram

Home / Jaorprogram

2017

2 november               |  Sjtoumcursus Zittesj

Wo? Café Schtad Zitterd, de baovekamer

Aanvank: 20.00 oere

 

Naojaor           |  Versjiene publicatie 046 Sjrif

 

10 december    |  Krismiddig

Wo? Basiliek O.L.V. van ’t Heilig Hart, Awwe Mert in Zitterd

Aanvank: 14.30 oere

 

Aafgeloupe periode:

21 juni               |  Sjtoumcursus Zittesj

Wo? Café Schtad Zitterd, de baovekamer

Aanvank: 19.30 oere

 

07 juli               |  Zittesje Mès

Wo? Basiliek O.L.V. van ’t Heilig Hart, Awwe Mert in Zitterd

Aanvank: 10.00 oere

 

28 September               |  Ich hawt van Zitterd

Wo? Café Schtad Zitterd

Aanvank: 19.30 oere