Lid waere

Home / Veur de lede / Lid waere

Wilt geer lid waere van de Veldeke krènk Zitterd, dan kènt geer op dees website ’t aanmeldjformeleier invölle. De koste veur ’t lidmaatsjap zeen € 23,- per jaor. Wae lid wurd van de krènk Zitterd, is automatisch ouch lid van de euverkoepelende vereiniging Veldeke Limburg

Es lid van de Veldeke krènk Zitterd krieg geer ós 2 maol per jaor versjienende periodiek toesgesjik en waert geer es eesjte oppe heugte gesjtèld van ós aktiviteite. Es veer entree vraoge bie aktiviteite dan krieg geer es lid hie ouch nog èns korting op.

Mer belangrieker nog; geer sjteunt mit eur lidmaatsjap de inisjatieve van de krènk Zitterd óm ós dialek laevend te hawte.

Höb geer nog vraoge euver ’t lidmaatsjap, nump dan kóntak op mit ós via veldekezitterd@gmail.com. Höb geer geine email, kiek dan bie ós kóntakgegaeves ónger ’t köpke kóntak.